WizIQ Recordor 2.3

WizIQ Recordor 2.3

WizIQ Inc. – 15,1MB – Freeware –
WizIQ Recordor is a powerful and easy to use free PowerPoint add-in that lets you create video lectures right from your desktop. The software lets you record your voice over on the slides and simultaneously captures presentation slideshow and animations to create a powerful synchronized MP4 video file which you can use for your flipped classroom, online courses and MOOC sessions. WizIQ Recordor also lets you share your video lectures with students and colleagues via email from within PowerPoint.

Tổng quan

WizIQ Recordor là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi WizIQ Inc..

Phiên bản mới nhất của WizIQ Recordor là 2.3, phát hành vào ngày 15/04/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/12/2014.

WizIQ Recordor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,1MB.

WizIQ Recordor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WizIQ Recordor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản